Funding

Finanțare
Finanțare
despre Technic Steel
Finanțare

ANNOUNCEMENT REGARDING THE COMPLETION OF THE PROJECT „Achiziția de utilaje specifice noii activități la STAINLESS STEEL CONCEPT SRL”

Finantare nerambursabila pentru STAINLESS STEEL CONCEPT SRL

STAINLESS STEEL CONCEPT SRL anunta finalizarea activitatilor proiectului ”Achiziția de utilaje specifice noii activități la STAINLESS STEEL CONCEPT SRL”  Cod SMIS 113498

Scopul proiectului a fost implementarea prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2-„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” prioritatea de investitie 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea explorării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”.

STAINLESS STEEL CONCEPT SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management  și cu Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a Regiunii Vest.

Obiectivele specifice:

  • Investiția în 24 de active de ultimă generație, necesare dezvoltării activității;
  • Angajarea a 5 noi persoane în cadrul societății;
  • Creșterea cifrei de afaceri a societății prin oferta de produse orientate înspre nevoile clienților cu un foarte bun raport calitate-preț.

Rezultate obținute până la data finalizarii

  • Achizitionarea a 24 de active de ultimă generație, necesare dezvoltării activității;
  • Angajarea a 5 noi persoane în cadrul societății.

Proiectul s-a derulat în localitatea Arad, judetul Arad, in perioada 05.01.2018 și 31.03.2019, reprezentând 15 luni, cu o valoare totala   de 1.259.955,95  RON. Finantarea nerambursabila este de 893.615,83 RON, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 759.573,46 RON.

Pentru detalii suplimentare: Emanuel-Titus Mic, Manager de proiect, tel 0729303961, e-mail : emanuel.mic@technicsteel.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

 www.fonduri-ue.ro

Initiativa locala. Dezvoltare regionala

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programului Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro / www.facebook.com/inforegio.ro

 

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României